top of page

OPTYMALIZUJEMY PROCESY

AUDYT
WDROŻENIA
LEAN
LEADERSHIP
NARZĘDZIA

OBSZARY WSPÓŁPRACY

gospodarka magazynowa i logistyka
GOSPODARKA MAGAZYNOWA
I LOGISTYKA

 

 • optymalizacja poziomów zapasów surowców i materiałów

 • podniesienie wydajności produkcji

 • obniżenie poziomu zapasów i zwiększenie ich rotacji

poprawa efektywności maszyn
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI MASZYN
 • redukcja zapasów i wzrost wydajności

 • redukcja czasów przezbrojeń

 • redukcja odpadu, redukcja braków

 • redukcja awaryjności

procesy montażowe
PROCESY MONTAŻOWE
 • poprawa dostępności komponentów

 • poprawa terminowości dostaw

 • poprawa elastyczności i wskaźnika EPEI (Every Part Every Interval)

 • zwiększenie produktywności linii montażowych

finanse
FINANSE

 

 • redukcja czasu przetwarzania faktur, ściągania płatności

 • redukcja opóźnień w raportowaniu

 • poprawa produktywności pracy

 • redukcja braków

human resources
HR
 • redukcja czasu rekrutowania

 • poprawa wydajności i produktywności pracy

sprzedaż
SPRZEDAŻ
 • redukcja czasu ofertowania

 • poprawa efektywności (np. procesu przetwarzania zamówień)

 • system rozwiązywania problemów w procesach sprzedażowych

Wybierz Lean Management
jako drogę do doskonałości

Szukasz rozwiązań optymalizujących dla swojej firmy? Zobacz, co dzięki Lean Management osiągnęli nasi klienci! Oto argumenty, dzięki którym przekonasz się dlaczego warto go wdrożyć.

90%

ZREDUKOWALIŚMY ILOŚĆ BRAKÓW O

WYRÓŻNIA NAS KONCEPCJA

Lean to nie tylko narzędzia, ale przede wszystkim kultura związana z zaangażowaniem i ciągłym doskonaleniem.

Stworzyliśmy trójkąt biznesowej konkurencyjności, który bazuje na połączeniu trójkąta kompetencji (wiedza, umiejętności, postawa) oraz trójkąta wymagań klienta (koszty, terminowość oraz jakość).

POSTAWY (jakość)
10_Mw.png
wiedza.png

W celu dostarczenia oczekiwanej przez klienta jakości produktów
niezbędna jest postawa przełożonego jako funkcji wzorca.

W celu doręczenia klientowi na czas kompletnego zamówienie (terminowość = Just In Time,
wg zasady 5R) potrzebna jest umiejętność stosowania narzędzi menedżerskich i szczupłego zarządzania

W celu zredukowania kosztów
i wzmocnienia zaangażowanie pracowników niezbędna jest wiedza
o procesach biznesowych i obszarach interpersonalnych.

postawy.png
umiejetnosci.png
UMIEJĘTNOŚCI (terminowość)
WIEDZA
(koszty)
contact

CASE STUDY

Światowy lider z sektora Automotive

Wykształcenie postawy wśród pracowników operacyjnych, nastawionej na reagowanie na nieprawidłowości, dotyczące jakości i bezpieczeństwa.

Znana firma z sektora
FMCG

Kreowanie świadomość
w dostrzeganiu strat na produkcji w procesach. Wykorzystanie  i doskonalenie wewnętrznych narzędzi LEAN.

Czołowy producent komponentów dla sektora Automotive

Wzrost efektywności procesów produkcyjnych i przewagi konkurencyjnej oraz budowanie zaangażowanej i odpowiedzialnej postawy wśród niższego i średniego szczebla zarządzania.

Lean Management

Lean Management to filozofia mająca na celu redukcję marnotrawstwa i doskonalenie przepływu. Wywodzi się z praktyki przemysłowej Toyoty, której międzynarodowa ekspansja i znakomite wyniki operacyjne doprowadziły do rozpropagowania idei szczupłego wytwarzania. U podstaw Lean Management leży rozwój pracowników oraz ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych posiadające swoje korzenie w TWI (Trainig Within Industry). Lean Management pozwala drastycznie skrócić czas produkcji, uzyskać lepszą jakość oraz niższe koszty. Jest to dominująca w praktyce przemysłowej i najskuteczniejsza filozofia zarządzania produkcją.

Naszą kluczową przewagą jest synergia płynąca z wiedzy produkcyjnej i inżynierskiej naszych trenerów oraz doświadczenia z zakresu budowania postawy, odpowiedzialności i zaangażowania na wszystkich szczeblach organizacji.

Wdrożenie Lean Management

Rozumiemy jak wdrożenie kultury i narzędzi Lean Management wpływa na pracowników i menedżerów. Wiemy, jakie wynikają z tego konsekwencje, dlatego dbamy zarówno o proces jak i o ludzi, zapewniając trwałą zmianę zachowań w firmie.

 • Mierzalność wyników

 • Skrócenie czasu cyklu produkcyjnego

 • Redukcja kosztów i podniesienie wydajności

 • Redukcja reklamacji i wzrost sprzedaży

 • Szybsza reakcja na potrzeby klientów

 • Obniżenie poziomu zapasów i zwiększenie ich rotacji

 • Redukcja stanów magazynowych

 • Skuteczna współpraca menedżer – pracownik

 • Standaryzacja i standardy pracy

 • Skrócenie czasu szkoleń pracowników

 • Poprawa przepływów finansowych (cash flow)

bottom of page