OPTYMALIZUJEMY PROCESY

AUDYT
WDROŻENIA
LEAN
LEADERSHIP
NARZĘDZIA
GOSPODARKA MAGAZYNOWA
I LOGISTYKA

 

 • optymalizacja poziomów zapasów surowców i materiałów

 • podniesienie wydajności produkcji

 • obniżenie poziomu zapasów i zwiększenie ich rotacji

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI MASZYN
 • redukcja zapasów i wzrost wydajności

 • redukcja czasów przezbrojeń

 • redukcja odpadu, redukcja braków

 • redukcja awaryjności

PROCESY MONTAŻOWE
 • poprawa dostępności komponentów

 • poprawa terminowości dostaw

 • poprawa elastyczności i wskaźnika EPEI (Every Part Every Interval)

 • zwiększenie produktywności linii montażowych

FINANSE

 

 • redukcja czasu przetwarzania faktur, ściągania płatności

 • redukcja opóźnień w raportowaniu

 • poprawa produktywności pracy

 • redukcja braków

HR
 • redukcja czasu rekrutowania

 • poprawa wydajności i produktywności pracy

SPRZEDAŻ
 • redukcja czasu ofertowania

 • poprawa efektywności (np. procesu przetwarzania zamówień)

 • system rozwiązywania problemów w procesach sprzedażowych

90%

ZREDUKOWALIŚMY ILOŚĆ BRAKÓW O

WYRÓŻNIA NAS KONCEPCJA

Lean to nie tylko narzędzia, ale przede wszystkim kultura związana z zaangażowaniem i ciągłym doskonaleniem.

Stworzyliśmy trójkąt biznesowej konkurencyjności, który bazuje na połączeniu trójkąta kompetencji (wiedza, umiejętności, postawa) oraz trójkąta wymagań klienta (koszty, terminowość oraz jakość).

POSTAWY (jakość)

W celu dostarczenia oczekiwanej przez klienta jakości produktów
niezbędna jest postawa przełożonego jako funkcji wzorca.

W celu doręczenia klientowi na czas kompletnego zamówienie (terminowość = Just In Time,
wg zasady 5R) potrzebna jest umiejętność stosowania narzędzi menedżerskich i szczupłego zarządzania

W celu zredukowania kosztów
i wzmocnienia zaangażowanie pracowników niezbędna jest wiedza
o procesach biznesowych i obszarach interpersonalnych.

UMIEJĘTNOŚCI (terminowość)
WIEDZA
(koszty)
 

CASE STUDY

Światowy lider z sektora Automotive

Wykształcenie postawy wśród pracowników operacyjnych, nastawionej na reagowanie na nieprawidłowości, dotyczące jakości i bezpieczeństwa.

Znana firma z sektora
FMCG

Kreowanie świadomość
w dostrzeganiu strat na produkcji w procesach. Wykorzystanie  i doskonalenie wewnętrznych narzędzi LEAN.

Czołowy producent komponentów dla sektora Automotive

Wzrost efektywności procesów produkcyjnych i przewagi konkurencyjnej oraz budowanie zaangażowanej i odpowiedzialnej postawy wśród niższego i średniego szczebla zarządzania.

© Copyright by Integra Consulting Poland 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Integra Consulting Poland jest zastrzeżonym znakiem towarowym chronionym przez prawo międzynarodowe. Wykorzystywanie, reprodukcja lub powielanie publikacji zamieszonych w niniejszym serwisie w całości lub jakichkolwiek fragmentach wymaga zgody firmy Integra Consulting Poland. Prowadzimy profesjonalne szkolenia menedżerskie, szkolenia dla firm i szkolenia handlowe w takich miastach jak Poznań, Katowice i Wrocław. Integra Consulting Poland to również doradztwo personalne i rekrutacja dla miasta Poznań.