5S

5S – ORGANIZACJA I STANDARYZACJA MIEJSCA PRACY

5S jest jednym z podstawowych narzędzi Lean i pierwszych kroków w kierunku zbudowania szczupłego systemu gwarantującego poprawę efektywności.

5S koncentruje się na usprawnieniu organizacji pracy na poziomie stanowisk roboczych i operacyjnych. Sposobem podniesienia efektywności stanowiska jest usunięcie i wyeliminowanie zbędnych rzeczy w otoczeniu stanowiska (SORT), optymalnym zorganizowaniu wszystkich elementów, które są niezbędne na stanowisku (STRAIGHTEN), wyczyszczeniu i uporządkowaniu miejsca pracy i jego otoczenia (SHINE), opracowaniu standardów wykonywania pracy na danym stanowisku (STANDARISE) i zapewnienia skutecznego wdrożenia oraz utrzymania wprowadzonych zasad w przyszłości (SUSTAIN).

 

Poznaj praktyczne korzyści 5S:

  • Wzrost wydajności pracy dzięki lepszej organizacji stanowisk pracy.

  • Redukcja czasu czynności nieprzynoszących bezpośrednio wymiernych korzyści.

  • Optymalizacja wykorzystania powierzchni pracy.

  • Zmniejszenie ilości wad, defektów oraz problemów jakościowych.

  • Wzrost satysfakcji klienta  poprzez podniesienie jakości produktów i  poprawę terminowości dostaw/ usług.

  • Wzrost zaangażowania w kształtowanie swego miejsca pracy.

  • Poprawa bezpieczeństwa i eliminacja sytuacji niebezpiecznych.

tel. 61 661 30 80

Powrót

© Copyright by Integra Consulting Poland 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Integra Consulting Poland jest zastrzeżonym znakiem towarowym chronionym przez prawo międzynarodowe. Wykorzystywanie, reprodukcja lub powielanie publikacji zamieszonych w niniejszym serwisie w całości lub jakichkolwiek fragmentach wymaga zgody firmy Integra Consulting Poland. Prowadzimy profesjonalne szkolenia menedżerskie, szkolenia dla firm i szkolenia handlowe w takich miastach jak Poznań, Katowice i Wrocław. Integra Consulting Poland to również doradztwo personalne i rekrutacja dla miasta Poznań.