top of page

5S

5S – ORGANIZACJA I STANDARYZACJA MIEJSCA PRACY

litex-promo-25-lat-logo.png

5S jest jednym z podstawowych narzędzi Lean i pierwszych kroków w kierunku zbudowania szczupłego systemu gwarantującego poprawę efektywności.

5S koncentruje się na usprawnieniu organizacji pracy na poziomie stanowisk roboczych i operacyjnych. Sposobem podniesienia efektywności stanowiska jest usunięcie i wyeliminowanie zbędnych rzeczy w otoczeniu stanowiska (SORT), optymalnym zorganizowaniu wszystkich elementów, które są niezbędne na stanowisku (STRAIGHTEN), wyczyszczeniu i uporządkowaniu miejsca pracy i jego otoczenia (SHINE), opracowaniu standardów wykonywania pracy na danym stanowisku (STANDARISE) i zapewnienia skutecznego wdrożenia oraz utrzymania wprowadzonych zasad w przyszłości (SUSTAIN).

 

Poznaj praktyczne korzyści 5S:

  • Wzrost wydajności pracy dzięki lepszej organizacji stanowisk pracy.

  • Redukcja czasu czynności nieprzynoszących bezpośrednio wymiernych korzyści.

  • Optymalizacja wykorzystania powierzchni pracy.

  • Zmniejszenie ilości wad, defektów oraz problemów jakościowych.

  • Wzrost satysfakcji klienta  poprzez podniesienie jakości produktów i  poprawę terminowości dostaw/ usług.

  • Wzrost zaangażowania w kształtowanie swego miejsca pracy.

  • Poprawa bezpieczeństwa i eliminacja sytuacji niebezpiecznych.

tel. 61 661 30 80
Wyślij zapytanie

Powrót

bottom of page