top of page

Audyty procesów i kultury zaawansowania LEAN

litex-promo-25-lat-logo.png

Audyt odbywa się w rzeczywistym środowisku pracy (hala produkcyjna, obszary wspierające, biuro) uwzględniając obserwację procesów, wywiady z pracownikami, liderami i kierownikami. Przeprowadzane w okresie od jednego do kilku dni, czas trwania zależy od weryfikowanego obszaru i specyfiki firmy.

Zakres oceny:

 • zebranie danych wynikających z różnicy między stanem aktualnym a wynikami uznanymi za wzorcowe w szczupłym zarządzaniu

 • definiowanie obszarów produkcyjnych i usługowych o największym potencjale poprawy

 • identyfikowanie marnotrawstwa na wybranym obszarze firmy

 • sprawdzanie stopnia zaawansowania firmy w budowaniu kultury Lean

 • wyznaczanie kierunków usprawnień i plan działań

 • oszacowanie korzyści biznesowych wynikających z wdrożenia Lean

Podsumowanie audytu ujęte jest w raporcie zawierającym wytyczne weryfikujące stopień wdrożenia, określenie kierunku działań optymalizacyjnych oraz rachunek kosztów w celu poprawy wyników operacyjnych.

Praktyczne korzyści audytu:

 • Ocena aktualnego poziomu zarządzania firmą względem powszechnie uznanych wymogów szczupłego zarządzania i LEAN.

 • Orientacja w stopniu zaawansowania firmy w stosowaniu zasad szczupłego zarządzania w kluczowych obszarach operacyjnych oraz kluczowych obszarach wspierających.

 • Ocena obszarów o największym potencjale doskonalenia i ogólnego kierunku rozwoju.

 • Określenie zaleceń dla obszarów operacyjnych, procesów wspierających oraz kultury ciągłego doskonalenia w zakładzie.

 • Podstawa do opracowania dopasowanej i optymalnej strategii wdrożenia kultury Lean.

Powrót

bottom of page