Audyty procesów i kultury zaawansowania LEAN

Audyt odbywa się w rzeczywistym środowisku pracy (hala produkcyjna, obszary wspierające, biuro) uwzględniając obserwację procesów, wywiady z pracownikami, liderami i kierownikami. Przeprowadzane w okresie od jednego do kilku dni, czas trwania zależy od weryfikowanego obszaru i specyfiki firmy.

Zakres oceny:

 • zebranie danych wynikających z różnicy między stanem aktualnym a wynikami uznanymi za wzorcowe w szczupłym zarządzaniu

 • definiowanie obszarów produkcyjnych i usługowych o największym potencjale poprawy

 • identyfikowanie marnotrawstwa na wybranym obszarze firmy

 • sprawdzanie stopnia zaawansowania firmy w budowaniu kultury Lean

 • wyznaczanie kierunków usprawnień i plan działań

 • oszacowanie korzyści biznesowych wynikających z wdrożenia Lean

 

Podsumowanie audytu ujęte jest w raporcie zawierającym wytyczne weryfikujące stopień wdrożenia, określenie kierunku działań optymalizacyjnych oraz rachunek kosztów w celu poprawy wyników operacyjnych.

Praktyczne korzyści audytu:

 • Ocena aktualnego poziomu zarządzania firmą względem powszechnie uznanych wymogów szczupłego zarządzania i LEAN.

 • Orientacja w stopniu zaawansowania firmy w stosowaniu zasad szczupłego zarządzania w kluczowych obszarach operacyjnych oraz kluczowych obszarach wspierających.

 • Ocena obszarów o największym potencjale doskonalenia i ogólnego kierunku rozwoju.

 • Określenie zaleceń dla obszarów operacyjnych, procesów wspierających oraz kultury ciągłego doskonalenia w zakładzie.

 • Podstawa do opracowania dopasowanej i optymalnej strategii wdrożenia kultury Lean.

Powrót

© Copyright by Integra Consulting Poland 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Integra Consulting Poland jest zastrzeżonym znakiem towarowym chronionym przez prawo międzynarodowe. Wykorzystywanie, reprodukcja lub powielanie publikacji zamieszonych w niniejszym serwisie w całości lub jakichkolwiek fragmentach wymaga zgody firmy Integra Consulting Poland. Prowadzimy profesjonalne szkolenia menedżerskie, szkolenia dla firm i szkolenia handlowe w takich miastach jak Poznań, Katowice i Wrocław. Integra Consulting Poland to również doradztwo personalne i rekrutacja dla miasta Poznań.