top of page

 

Realizujemy projekt dla globalnego lidera z sektora Automotive, posiadającego 70 fabryk na terenie całego świata. 

 

Zgłoszona potrzeba organizacji:

 • Wykształcenie postawy wśród pracowników operacyjnych, nastawionej na reagowanie na nieprawidłowości, dotyczące jakości i bezpieczeństwa.

 

Pomysł na wdrożenie:

 • Doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej w umiejętnościach analizy przyczyn powstawania sytuacji niezgodnych z jakością (zastosowanie metodologii Problem Solving) oraz wdrożenie metody 4 kroków instruowania pracowników.

 • Rozwój kadry kierowniczej w działaniach wspierających swoich podwładnych w zakresie bezpieczeństwa i jakości, dzięki wykorzystaniu narzędzi ciągłego doskonalenia.

 • Wypracowanie wzorcowych postaw liderskich w pięciu ujęciach biznesowych wypracowanych na warsztacie roboczym z grupą projektową.

 

Projektem zostało objętych łącznie 48 pracowników:

 • Team leaderzy.

 • Koordynatorzy produkcji.

 • Dział jakości.

 • Dyrektor zakładu, dyrektor produkcji i dyrektor działu personalnego.

 

Jakie kroki zostały podjęte?

 • Wspólny warsztat roboczy w celu opracowania kierunku projektu i wskaźników biznesowych.

 • Wyposażenie uczestników w umiejętności obserwacji zachowań, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa jakości na indywidualnych sesjach typu Gemba coaching.

 • Nabycie umiejętności stosowania podstawowych narzędzi budowania relacji, komunikacji oaz zarządzania umożliwiających pracownikom produkcyjnym partnerskie reagowanie w sytuacji niezgodności jakości  na terenie zakładu.

 

Co udało się osiągnąć w ciągu jednego miesiącu współpracy?

 • Wdrożono średnio 70 usprawnień/miesiąc.

 • Redukcja przedterminowych problemów o 38%.

 

Co firma planuje dalej?

 • Wdrożenie w pozostałych fabrykach w Europie jako wzorcowego projektu podnoszącego konkurencyjność.

Światowy lider z sektora Automotive

litex-promo-25-lat-logo.png
bottom of page