top of page

Zgłoszona potrzeba organizacji:

 • Wsparcie kadry zarządzającej w realizacji codziennych zadań na procesie produkcyjnym.

 • Wykorzystanie i doskonalenie wewnętrznych narzędzi LEAN.

 • Kreowanie świadomość w dostrzeganiu strat na produkcji w procesach.

 • Potrzeba uwolnienia potencjału w istniejących zasobach (ludzkich, maszynowych i logistycznych).

 • Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności na wszystkich szczeblach zarządzania (od Zarządu, kierowników po liderów).

 

Pomysł na wdrożenie:

 • Warsztat z zarządem w celu opracowania ram merytorycznych i organizacyjnych projektu w horyzoncie 2 lat.

 • Wspólna obserwacja pracy dnia pracy lidera na różnych zmianach w celu określenia czynności VA vs NVA (Value Addedi No Value Added) w udziale procentowym.

 • Doskonalenie procesów z zaangażowaniem liderów produkcji i kierowników w ich naturalnym środowisku pracy podczas sesji indywidualnych na procesie.

 • Rozwój 5 kluczowych kompetencji w ramach Leadershipu dla od liderów po Zarząd spółki.

 • Projektem została objęta cała kadra zarządzająca w fabryce na wszystkich poziomach oraz dział CI.

Co udało się osiągnąć?

 • Redukcja odpadu.

 • Wzrost dostępności parku maszynowego.

 • Skrócenie Lead Time realizacji procesu Kaizen z 14 dni do max 3 dni.

 • Wzrost odpowiedzialności za proces i poprawa komunikacji.

 • Skrócenie czasu prowadzenia zebrań produkcyjnych zgodnie z wypracowaną strukturą.

 • Lepsza współpraca i otwartość między działami oraz kierownikami i liderami.

 • Wyłonienie i przygotowanie grupy sukcesorów.

 • Czas realizacji projektu: 2 lata.

 

Co firma planuje dalej?

 • Wdrożenie LEAN HR oraz Shopfloor Management (monitorowanie wyników procesowych).

Znana firma z sektora FMCG

litex-promo-25-lat-logo.png
bottom of page