top of page

Zgłoszona potrzeba organizacji:

 • Wzrost efektywności procesów produkcyjnych i przewagi konkurencyjnej

 • Budowanie zaangażowanej i odpowiedzialnej postawy wśród niższego i średniego szczebla zarządzania.

 • Rozwój umiejętności prowadzenia analizy przyczynowo- skutkowej, a dzięki temu sprawniejsze odkrywanie przyczyn problemów i znajdowanie odpowiednich, skutecznych rozwiązań.

 

Pomysł na wdrożenie:

 • Warsztat dla grupy projektowej nakreślający plan działań rozwojowych wspierających wzrost świadomości biznesowej oraz kształtowanie kultury odpowiedzialności za rezultaty wśród wszystkich pracowników organizacji.

 • Sesje Lean Leadership dla mistrzów oraz Gemba coaching dla liderów.

 • Szkolenia kompetencyjne.

 • Warsztaty TWI.

 • Warsztaty Shopfloor Management.

 • Coaching indywidualny dla 2 kierowników zakładów.

 • Projektem zostało objętych ponad 50 pracowników: liderzy, mistrzowie, trenerzy wewnętrzni, inżynierowie produkcji, kierownicy zakładów oraz HR.

 

Czas projektu: 

 • Projekt w trakcie realizacji, przewidywany czas trwania 3 lata.

 

Producent komponentów dla sektora Automotive

litex-promo-25-lat-logo.png
bottom of page