GEMBA WALK

GEMBA WALK - miejsce, w którym wykonywane są czynności dodające wartość.

To nic innego jak przejście przez każde miejsce, w którym tworzona jest wartość dodana jakiejkolwiek organizacji. Polega na wchodzeniu wchodzeniu w interakcję z liderami i pracownikami, aby kształtować ich postawy i uwalniać ich potencjał.

Program dedykowany jest menedżerom i osobom zarządzającym na pierwszej linii zarządzania.

Jest to prosty sposób na zauważenie kluczowych kwestii (np. przepływu, sposobu rozwiązywania problemów, rozwoju ludzi) a także identyfikacji (lub też jej braku) rzeczywistych priorytetów.

 

Poznaj praktyczne korzyści Gemba Walk

  • Weryfikacja tego, jak procesy wyglądają na papierze, a jak są wykonywane w rzeczywistości. W niektórych przypadkach należy zająć się dokumentacją. W innych proces pracy musi być dostosowany do standardowej pracy.

  • Skuteczny sposób na informowanie pracownika zarówno o wartości wykonywanej przez niego pracy, jak i o znaczeniu ciągłego doskonalenia.

  • Większa otwartość na przekazywanie informacji zwrotnych i wyjaśnianie przyczyn swoich zachowań. Gdy pracownicy znajdują się w ich własnej przestrzeni łatwiej im dokładnie opisać, co robią i wyjaśnić dlaczego.

  • Realna zmiana - obecność na procesie to najlepszy sposób dostrzeżenia możliwości jego poprawy

  • Świeże spojrzenie na proces - pracownicy frontowi mogą być tak przyzwyczajeni do sposobu, w jaki wykonują zadania i pojawiających się trudności, że nie uznają ich już za problemy.

tel. 61 661 30 80

Powrót

© Copyright by Integra Consulting Poland 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Integra Consulting Poland jest zastrzeżonym znakiem towarowym chronionym przez prawo międzynarodowe. Wykorzystywanie, reprodukcja lub powielanie publikacji zamieszonych w niniejszym serwisie w całości lub jakichkolwiek fragmentach wymaga zgody firmy Integra Consulting Poland. Prowadzimy profesjonalne szkolenia menedżerskie, szkolenia dla firm i szkolenia handlowe w takich miastach jak Poznań, Katowice i Wrocław. Integra Consulting Poland to również doradztwo personalne i rekrutacja dla miasta Poznań.