top of page

Gra symulacyjna LEAN

Gra symulacyjna Lean – budowanie świadomości korzyści szczupłego zarządzania.

litex-promo-25-lat-logo.png

Świat biznesu jest środowiskiem nieustannych wyzwań. Zmieniają się potrzeby klientów, powstają nowe technologie  i coraz nowsze produkty na rynkach. Jednocześnie rośnie konkurencja, a firmy walczą o swoją pozycję starając się wytwarzać coraz bardziej skomplikowane towary w odpowiedzi na potrzeby Klientów jak najniższym kosztem.

Gra ma na celu przekazanie umiejętności rozpoznania marnotrawstwa w procesach oraz praktycznego zastosowania narzędzi Lean. Symulacja ukaże wpływ system PUSH oraz transformację w zarządzanie PULL zgodne z Lean co bezpośrednio wpływa na wyniki finansowe organizacji (cash flow) oraz redukcję czasu przetwarzania (Lead Time). Uczestnicy poprzez fizyczny montaż wyrobu zauważą marnotrawstwa w procesach oraz wdrażając poszczególne narzędzia Lean odczują poprawę w zakresie: redukcji obciążenia pracą, ergonomii, poziomu produkcji w toku (WIP).

Symulacja pokaże wpływ narzędzi oraz kultury Lean na wzrost produktywności i konkurencyjności oraz elastyczności organizacji zgodnie z potrzebą kreowaną przez Klienta.

Poznaj praktyczne korzyści gry symulacyjnej Lean:

  • Zdobycie umiejętności rozpoznawania marnotrawstwa w procesach.

  • Doświadczenie wpływu zastosowania narzędzi Lean na czas realizacji i finanse organizacji.

  • Wzrost świadomości zależności przyczynowo-skutkowych występujących w firmie.

  • Poznanie podstaw metodologii Lean oraz filozofii ciągłego doskonalenia.

  • Poprawa współpracy pomiędzy różnymi działami w firmie.

  • Wzrost wydajności procesów poprzez rozpoznanie oczekiwań Klienta.

  • Zrozumienie konieczności ciągłego doskonalenia procesów w celu kreowania wartości dodanej dla Klienta.

tel. 61 661 30 80
Wyślij zapytanie

Powrót

bottom of page