HOSHIN KANRI

HOSHIN KANRI – rozwinięcie strategii firmy

Efektywne połączenie celów organizacji z celami działów oraz poszczególnych osób stanowi ogromne wyzwanie. Jednak największym wyzwaniem jest zrozumienie samego procesu osiągania celów. Cele same w sobie nie przyniosą nam korzyści i jedynie określenie dla nich wskaźników procesowych oraz codzienna paca u podstaw spowoduje, iż umiejętnie kaskadowane dadzą w konsekwencji efekt synergii dla całej organizacji.

 

HOSHIN KANRI daje możliwość przekładania strategii firmy na cele i plany roczne dla wszystkich szczebli w organizacji, tak aby każdy pracownik swoją pracą utożsamiał się z wizją firmy oraz przyczyniał się do osiągania zamierzonych celów organizacyjnych.

 

Poznaj praktyczne korzyści HOSHIN KANRI:

  • Przedłożenie wizji i misji firmy na spójne cele oraz wskaźniki procesowe dla różnych funkcji w organizacji

  • Zdefiniowanie  i wizualizacja rocznych planów działania

  • Realizacja strategicznych planów wg cyklu PDCA

  • Wykorzystanie celów do rozwoju liderów i pracowników w organizacji

  • Eliminacja niespójnych ze sobą działań w organizacji

tel. 61 661 30 80

Powrót

© Copyright by Integra Consulting Poland 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Integra Consulting Poland jest zastrzeżonym znakiem towarowym chronionym przez prawo międzynarodowe. Wykorzystywanie, reprodukcja lub powielanie publikacji zamieszonych w niniejszym serwisie w całości lub jakichkolwiek fragmentach wymaga zgody firmy Integra Consulting Poland. Prowadzimy profesjonalne szkolenia menedżerskie, szkolenia dla firm i szkolenia handlowe w takich miastach jak Poznań, Katowice i Wrocław. Integra Consulting Poland to również doradztwo personalne i rekrutacja dla miasta Poznań.