KAIZEN

KAIZEN – system sugestii

KAIZEN to ciągłe doskonalenie oraz konsekwentne eliminowanie strat przy jednoczesnym zaangażowaniu wszystkich pracowników. Opierając się na przeświadczeniu, że pracownicy wdrażają w swoim środowisku pracy niewielkie usprawnienia (kaizeny) powodują, że organizacja każdego dnia doskonali się i osiąga przewagę konkurencją.  

Moduł przeznaczony jest zarówno dla środowiska produkcyjnego i usługowego. Analiza case study pozwala na poznanie najlepszych wypracowanych praktyk w polskich i międzynarodowych firmach, zidentyfikowanie kroków milowych oraz zagrożeń, które mogą wystąpić w procesie wdrażania lub reaktywacji systemu sugestii.

 

Poznaj praktyczne korzyści KAIZEN:

  • Ciągłe doskonalenie organizacji dzięki nieustannemu procesowi zmian

  • Wzrost zaangażowania pracowników w kształtowanie swojego miejsca pracy

  • Poprawa wyników ekonomicznych

  • Zmniejszenie ilości wad, defektów oraz problemów jakościowych

  • Wzrost poziomu zadowolenia Klienta wewnętrznego i zewnętrznego

  • Osiąganie stabilnej pozycji konkurencyjnej firmy

  • Wzrost wydajności parku maszynowego i pracowników poprzez wdrażanie usprawnień

tel. 61 661 30 80

Powrót

© Copyright by Integra Consulting Poland 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Integra Consulting Poland jest zastrzeżonym znakiem towarowym chronionym przez prawo międzynarodowe. Wykorzystywanie, reprodukcja lub powielanie publikacji zamieszonych w niniejszym serwisie w całości lub jakichkolwiek fragmentach wymaga zgody firmy Integra Consulting Poland. Prowadzimy profesjonalne szkolenia menedżerskie, szkolenia dla firm i szkolenia handlowe w takich miastach jak Poznań, Katowice i Wrocław. Integra Consulting Poland to również doradztwo personalne i rekrutacja dla miasta Poznań.