top of page

LEAN LEADERSHIP

litex-promo-25-lat-logo.png

LEAN Leadership (LL) to indywidualne wsparcie poprzez zewnętrznego coacha / mentora, którego celem jest inspirowanie do wdrażania zmian dotyczących jakości zarządzania oraz wykorzystywania nowych umiejętności do optymalizacji procesów i osiągania wysokich wyników biznesowych.

 

Forma pracy to shadow coaching w rzeczywistym środowisku pracy i na rzeczywistych procesach. Konsultant  uczestniczy we wszystkich działaniach operacyjnych. Każda sesja kończy się informacją zwrotną oraz uzgodnieniem zadań wdrożeniowych do realizacji związanych z doskonaleniem procesów i kompetencji zarządzania oraz rozwoju podległej kadry.

Wyślij zapytanie
tel. 61 661 30 80

Podczas sesji LL koncentrujemy się na 5 kluczowych zakresach:

  • Jakość procesów i produktu – aspekty związane z wbudowaniem jakości w proces oraz umiejętnością zastosowania metodologii i narzędzi LEAN oraz szczupłego zarządzania

  • Standardy zarządzania produkcją – podstawowe wymagania zarządzania produkcją w organizacjach doskonalących się.

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi – rozwój kompetencji podległej kadry oraz budowanie sukcesji w obszarach operacyjnych.

  • Przywództwo – zachowania przekładające się na wzrost KPI.

  • Przestrzeganie zasad BHP i PPOŻ – inicjowanie i przestrzeganie zasad ogólnych BHP i PPOŻ oraz zaangażowanie w program BBS.

Praktyczne korzyści Lean Leadership:

  • Rozwój podległej kadry zarządzającej.

  • Kreowanie bezpiecznych zasobów ludzkich w organizacji.

  • Zabezpieczenie kompetencji w organizacji.

  • Doskonalenie procesów z zaangażowaniem pracowników realizujących proces.

  • Poprawa wskaźników procesowych i biznesowych.

Powrót

bottom of page