top of page

Łukasz Przybylski

Trener biznesu | wykładowca

Od ponad 10 lat pracuje jako trener i ekspert w zakresie zastosowań wiedzy z dziedziny neurokognitywistyki dla potrzeb biznesu. Prowadzi także szkolenia dla menedżerów różnych szczebli, głównie w obszarze budowania zespołów, komunikacji menedżerskiej, delegowania i egzekwowania zadań, motywowania pozafinansowego a także myślenia analitycznego i kreatywnego w oparciu o metodologię design thinking. Był ekspertem w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, wprowadzając od strony naukowej strategię Universal Design w Polsce. Bierze udział w licznych projektach badawczych na styku nauki i biznesu z czołowymi firmami z obszaru user experience. Wykładowca akademicki od ponad 14 lat, wykorzystujący w badaniach naukowych techniki neuroobrazowania mózgu. Ekspert w zakresie podstaw neuronalnych warunkujących uczenie, zmianę nawyków zachowań i podejmowanie decyzji. Wspiera także projekty Lean Management, uzupełniając je o aspekty motywacyjne, utrzymania zaangażowania, determinacji i odpowiedzialności za doskonalenie przedsiębiorstwa.

Powrót

Przybylski Łukasz
bottom of page