Problem solving

PROBLEM SOLVING – ZORGANIZOWANE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem Solving to proces poszukiwania przyczyn źródłowych sytuacji niepożądanych, występujących w procesach produkcyjnych i administracyjnych. Zorganizowane rozwiązywanie problemów bezpośrednio po ich ujawnieniu oraz w miejscu ich powstawania, to najskuteczniejszy sposób stałego doskonalenia procesów. Okazuje się jednak, że w większym stopniu jest to rzetelna analiza niż poszukiwanie rozwiązania na sytuacje kryzysowe.

Problem solving systematyzuje definicję problemu, precyzuje sposób działania oraz pozawala na ciągły monitoring procesu wdrożenia. Używając takich narzędzi jak np. Diagram Ishikawy, Pareto, PDCA, 5xWhy, RPN można zredukować i wyeliminować problemy zachodzące w organizacji.

Podejmowane bezpośrednio działania posiadają własną strukturę, które dążą do znalezienia przyczyny źródłowej oraz wdrożenia kroków mających na celu jej eliminację oraz stabilizacje procesów.

Poznaj praktyczne korzyści PROBLEM SOLVING:

  • Poznanie narzędzi jak 5xWhy, Diagram Ishikawy, wskaźnik RPN.

  • Ustalenie struktury procesu i metody rozwiązywania problemów.

  • Kształtowanie postawy pracy zespołowej w procesie rozwiązywania problemów.

  • Znalezienie przyczyn źródłowych problemów (pozyskanie danych i faktów do analizy).

  • Zmiana funkcji każdego z działów w „wbudowującą jakość w proces”.

  • Zredukowanie ilości braków i błędów w procesie produkcji i obsługi klienta.

  • Rozwój i systematyczne zarządzanie najlepszymi wypracowanymi praktykami w organizacji.

tel. 61 661 30 80

Powrót

© Copyright by Integra Consulting Poland 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Integra Consulting Poland jest zastrzeżonym znakiem towarowym chronionym przez prawo międzynarodowe. Wykorzystywanie, reprodukcja lub powielanie publikacji zamieszonych w niniejszym serwisie w całości lub jakichkolwiek fragmentach wymaga zgody firmy Integra Consulting Poland. Prowadzimy profesjonalne szkolenia menedżerskie, szkolenia dla firm i szkolenia handlowe w takich miastach jak Poznań, Katowice i Wrocław. Integra Consulting Poland to również doradztwo personalne i rekrutacja dla miasta Poznań.