top of page

Raport A3

RARORT A3 - kluczowe narzędzie rozwiązywania problemów

litex-promo-25-lat-logo.png

Raport A3 to ustrukturyzowany proces wymiany informacji i rozwiązywania problemów, który nakreśla klarowną ścieżkę postępowania krok po kroku. Jest skutecznym narzędziem pozwalającym podejmować decyzje oparte na faktach i wdrażać skuteczne środki zaradcze, co w konsekwencji doskonali organizację.

 

Sukces RAPORTU A3 wynika z uniwersalności formatu, który pozwala na zebrać i zapisać wystarczającą ilość dobrych jakościowo danych. Lewa strona arkusza A3 odpowiada za zakres analizy problemu, opisania jego wpływu na organizację mierzalnymi danymi oraz poszukiwania przyczyny źródłowej.

Prawa strona arkusza A3 definiuje cele zmian oraz oczekiwane rezultaty. Zapewnia właściwy monitoring działań, pomiar wyników, standaryzację rozwiązań. Rozwija zarządzanie najlepszymi wypracowanymi rozwiązaniami w całej organizacji.

Głównym zaleceniem wykorzystania tej metody jest rozwiązywanie problemów na miejscu ich występowania.  Proponujemy wsparcie w procesie wdrożenia ARKUSZA A3 w organizacji gdzie podczas szkolenia uczestnicy na bazie case study z środowiska pracy skupią na praktycznym rozwiązywaniu problemu z wykorzystaniem RAPORTU A3, tak aby zapewnić odpowiedniej jakości realizacji arkusza A3 w organizacji.

 

Poznaj praktyczne korzyści RAPORTU A3:

  • Strukturyzacja procesu rozwiązywania problemów.

  • Skuteczna metoda komunikowania kluczowych danych i informacji

  • Określenie realnych kosztów problemu i ich wpływu na organizację

  • Redukcja ilości braków i błędów w procesie produkcji i obsługi klienta.

  • Budowanie zespołowego podejścia do rozwiązywania problemów

  • Zmiana świadomości postrzegania problemu jako możliwości oraz okazji do uczenia się i doskonalenia.

  • Rozwój i zarządzanie najlepszymi wypracowanymi praktykami w organizacji

tel. 61 661 30 80
Wyślij zapytanie

Powrót

bottom of page