top of page

Shopfloor Management

SFM - Shopfloor Management

litex-promo-25-lat-logo.png

Praca nad procesem stanowi klucz do wzrostu przychodów i redukcji kosztów organizacji. Shopfloor Managmet to projekt diagnozy i eliminacji marnotrawstwa i kreowania przepływu dzięki rozwojowi kompetencji procesowych oraz przywództwa.

 

Program posiada swoje ramy i etapy wdrożenia, niemniej jednak kluczową kwestią jest dopasowanie ich do potrzeb organizacji Klienta. Stąd niezwykle duży nacisk kładziemy na partnerską relację z Klientem, by uwzględnić jego indywidualną specyfikę i potrzeby. Aplikujemy właściwe narzędzia Lean (wynikają z prowadzonej codziennej identyfikacji marnotrawstwa przy użyciu Shopfloor Management) zdolne do redukcji czasu realizacji i nakładów zarówno kapitałowych, ludzkich jak i powierzchni.

 

SFM zmienia kulturę organizacji w kierunku doskonalenia procesów dodających

wartość Klientowi, dzięki czemu firma staje się bardziej elastyczna i zdolna do efektywnego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku.

 

W projekcie koncentrujemy się na przekazaniu umiejętności identyfikacji marnotrawstwa w procesach, zdobyciu umiejętności ich wizualizacji oraz zarządzania nimi, podejmowania właściwych decyzji na bazie efektywnej analizy przyczynowo – skutkowej i stabilizacji wyników wdrożonych zmian.

 

Wdrażamy nowe zasady zarządzania oparte na komunikacji w krótkich cyklach i efektywnych spotkaniach. Kreujemy liderów (przywódców) zdolnych do rozwoju nie tylko procesów lecz również swoich podwładnych, którzy docelowo odpowiadać będą za identyfikację marnotrawstwa i ciągłe doskonalenie procesów w organizacji.

 

Poznaj praktyczne korzyści SFM:

 • Redukcja kosztów przetwarzania produktu.

 • Wzrost marży z oferowanych produktów.

 • Zaangażowanie wszystkich pracowników w proces rozwoju organizacji.

 • Redukcja czasu realizacji zleceń.

 • Mniejsze zaangażowanie zasobów (materiałowych i ludzkich) dla osiągnięcia lepszego wyniku.

 • Wzrost elastyczności na zmianę zamówień z rynku.

 • Realizacja jednego wspólnego celu zgodnego z perspektywą organizacji.

 • Kreowanie kultury ciągłego doskonalenia procesów w organizacji.

 • Decyzje oparte na faktach i cyfrach, a nie na subiektywnych odczuciach.

 • Możliwość natychmiastowej identyfikacji wyzwań w całym strumieniu wartości (od złożenia zamówienia przez Klienta do wystawienia faktury).

 • Wzrost świadomości całej kadry – kreowanie umiejętności widzenia marnotrawstwa w procesach.

Wyślij zapytanie
tel. 61 661 30 80

Powrót

bottom of page