Standaryzacja pracy

STANDARYZACJA PRACY – najlepsze metody wykonywania pracy na stanowisku.

Praca standaryzowana stanowi fundament szczupłego myślenia o zarządzaniu oraz ciągłego doskonalenia wdrożonych metod pracy. Standaryzacja pracy stabilizuje procesy oraz ich powtarzalność oraz ułatwia dostrzeganie marnotrawstwa. Dodatkowo przyczynia się do wzrostu efektywności pracy i skróceniu czasu realizacji zleceń dla Klienta zewnętrznego oraz poprawy jakości pracy i zmniejszenia liczby błędów.  W szczupłej organizacji standaryzacja pracy jest obowiązkiem pierwszej „linii zarządzania”, która wraz z podwładnymi analizuje pracę oraz opisuje na arkuszach pracy standaryzowanej najlepsze stosowane metody.


STANDARYZACJA to program, który dostarczy praktycznej wiedzy do rozwiązywania problemów i podejmowania wyzwań takich jak:

 1. Długie, nieczytelne instrukcje i opisy wykonywania pracy

 2. Niewystarczające standardy i metod pracy oraz projektów doskonalących

 3. „Gaszenie pożarów” zamiast rozwiązywania problemów

 4. Brak powtarzalnych metod pracy pozwalających na zwiększenie efektywności

 5. Zmienna efektywność pracy

 

Bazując na sprawdzonych rozwiązaniach, proponujemy praktyczny projekt dopasowany do potrzeb organizacji. Dzięki temu możemy rozważyć wszelkie aspekty wynikające ze specyfiki organizacji oraz dopasować standardowe arkusze do indywidualnych wymagań.

Poznaj praktyczne korzyści STANDARYZACJI PRACY:

 • Wzrost produktywności (efektywności)

 • Redukcja czasu uczenia się nowych pracowników

 • Jasny podział ról i obowiązków w środowisku zawodowym

 • Większa elastyczności reagowania na zapotrzebowanie rynku

 • Poprawa komunikacji i zarządzania zmianami organizacyjnymi

 • Redukcja kosztów i marnotrawstwa

 • Poprawa jakości pracy i satysfakcji pracownika

 • Ułatwienie dostrzegania problemów i zgłaszania wniosków racjonalizatorskich

tel. 61 661 30 80

Powrót

© Copyright by Integra Consulting Poland 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Integra Consulting Poland jest zastrzeżonym znakiem towarowym chronionym przez prawo międzynarodowe. Wykorzystywanie, reprodukcja lub powielanie publikacji zamieszonych w niniejszym serwisie w całości lub jakichkolwiek fragmentach wymaga zgody firmy Integra Consulting Poland. Prowadzimy profesjonalne szkolenia menedżerskie, szkolenia dla firm i szkolenia handlowe w takich miastach jak Poznań, Katowice i Wrocław. Integra Consulting Poland to również doradztwo personalne i rekrutacja dla miasta Poznań.