TPM

TPM – Całkowite Produktywne Utrzymanie Ruchu

TPM to kultura, w której to dzięki zaangażowaniu pracowników systematycznie usuwane są wszystkiego rodzaju straty zarówno w procesach produkcyjnych jak i administracyjnych. Poprzez stratę rozumiemy rzeczy, które nie dodają wartości dodanej do wytwarzanego produktu. Kluczowymi elementami wdrażania kultury TPM jest silne przywództwo i jasny kierunek działania firmy, w której każdy pracownik był zaangażowany w jego wdrażania. Zidentyfikowane straty są atakowane w ustrukturyzowany sposób (PDCA) z silnym nastawieniem na praktyczne aktywności w obszarach produkcyjnych.

System ten zbudowany jest z 9 filarów których fundamentem jest odpowiednie zarządzenie zmianą, przywództwo, właścicielskie podejście

Celem TPM jest wyeliminowanie wszelkich strat, a systemowe podejście TPM prowadzi do osiągnięcia wysokiego zaangażowania pracowników oraz równie istotnych wymiernych finansowych rezultatów przedsiębiorstwa.

Poznaj praktyczne korzyści TPM:

  • Wzrost dostępności i poprawa wydajności maszyn (OEE).

  • Redukcja wypadków, reklamacji, awarii.

  • Minimalizacja kosztów związanych z utrzymaniem ruchu, kosztów logistyki

  • Redukcja defektów jakościowych oraz ilości reklamacji.

  • Wzrost marży produktu.

  • Zbudowanie świadomości wśród wszystkich pracowników za konserwację i utrzymanie parku maszynowego.

tel. 61 661 30 80

Powrót

© Copyright by Integra Consulting Poland 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Integra Consulting Poland jest zastrzeżonym znakiem towarowym chronionym przez prawo międzynarodowe. Wykorzystywanie, reprodukcja lub powielanie publikacji zamieszonych w niniejszym serwisie w całości lub jakichkolwiek fragmentach wymaga zgody firmy Integra Consulting Poland. Prowadzimy profesjonalne szkolenia menedżerskie, szkolenia dla firm i szkolenia handlowe w takich miastach jak Poznań, Katowice i Wrocław. Integra Consulting Poland to również doradztwo personalne i rekrutacja dla miasta Poznań.