top of page

TWI

TWI – rozwój umiejętności w zakresie: instruowania pracowników, doskonalenia metod pracy, budowania dobrych relacji z pracownikami.

litex-promo-25-lat-logo.png

Program TWI (Training Within Industry) powstał jako rozwinięcie filozofii modelu pięciu wymagań dobrego przełożonego. Na bazie tego stworzono trzy ustandaryzowane i uzupełniające się programy szkoleniowe w zakresie:

 • TWI Job Instructions (Instruowania Pracowników - IP)

 • TWI Job Methods (Doskonalenia Metod Pracy - JM)

 • TWI Job Relations (Relacji z Pracownikami – RP)

 

Program TWI dzięki swojej klarownej strukturze pozwala w krótkim czasie na rozwinięcie u szkolonych osób kluczowych kompetencji potrzebnych do efektywnego:

 • prowadzenia instruktaży stanowiskowych,

 • doskonalenia procesów i wypracowania najlepszych standardów,

 • zarządzania zespołami oraz rozwiązywania sytuacji trudnych w relacjach z pracownikami.

 

Ze względu na swoją uniwersalność TWI to program rozwoju umiejętności nie tylko przełożonych (brygadzistów, mistrzów, liderów, kierowników itp.), ale innych grup stanowiskowych jak: trenerzy wewnętrzny, inżynierowie, eksperci, kluczowi specjaliści.

Podczas pierwszego szkolenia (Instruowanie Pracowników) uczestnicy uczą się, jak ważne jest odpowiednie szkolenie pracowników i w jaki sposób je zapewnić. W drugim (Doskonalenie Metod Pracy) skupiają się na tym, w jaki sposób pozyskać i wdrożyć pomysły służące doskonaleniu stosowanych metod. W trzecim (Relacje z Pracownikami) poznają w jaki sposób radzić sobie z relacjami pomiędzy przełożonym a pracownikiem oraz budować świadome przywództwo.

Poznaj praktyczne korzyści TWI:

 • Szybsze wdrożenie nowych i obecnych pracowników na poszczególnych obszarach

 • Skuteczniejsze szkolenia stanowiskowe

 • Wzrost wydajności

 • Poprawa jakości procesów i produktów

 • Spadek jednostkowego czasu montażu

 • Wzrost wydajności montażu

 • Spadek kosztów produkcji

 • Redukcja całkowitego czasu procesu

 • Większa koncentracja i uwaga przełożonych w relacjach interpersonalnych

 • Ugruntowanie umiejętności dotyczących przywództwa i budowania relacji w kulturze Lean

 • Spadek fluktuacji

tel. 61 661 30 80
Wyślij zapytanie

Powrót

bottom of page