top of page

VSM

VSM – mapowanie strumienia wartości

litex-promo-25-lat-logo.png

VSM pozwala przeanalizować rzeczywiste przepływy materiałów i informacji w firmie oraz docelowo zaprojektować stan przyszły. Stanowi przejściową analizą pomiędzy skalą makro a mikro przedsiębiorstwa. W swojej istocie skupia się na wizualizacji całego przepływu informacji, materiału i ludzi/procesów, począwszy od zamówienia złożonego przez klienta a skończywszy na wysłaniu gotowego produktu. Analiza VSM często jest pierwszym krokiem do wdrożenia narzędzi i filozofii Lean Manufacturing, a od zaraz upraszcza współpracę pomiędzy działami i powoduje ogromne oszczędni czasu i pieniędzy.

Celem warsztatów jest nauczenie uczestników analizy przepływu, identyfikacji marnotrawstwa w całym strumieniu oraz metodyki mapowania strumienia wartości Na podstawie opracowanej mapy stanu obecnego dla wybranej rodziny produktów/procesów uczestnicy opracowują mapę strumienia wartości oraz plan realizacji podprojektów doskonalących procesy i przepływy w organizacji. Poruszane są zagadnienia na temat stanu przyszłego wraz z rekomendacją możliwości zmian, uwzględniając specyfikę firmy. W ten sposób uczestnicy mapowania definiują usprawnienia oraz stają się autorami projektu reorganizacji firmy jakim jest zaprojektowanie nowego stanu idealnego pod potrzeby i wymagania Klienta.

Poznaj praktyczne korzyści VSM:

  • Identyfikacja strat w procesie.

  • Definiowanie stanu przyszłego procesu (VSD).

  • Redukcja czasu przetwarzania i stanów magazynowych.

  • Opracowanie procesu optymalizacji przepływu.

  • Wzrost produktywności.

  • Redukcja kosztów produkcyjnych.

  • Wzrost jakości obsługi klienta.

  • Kalkulacja potencjalnych oszczędności operacyjnych.

tel. 61 661 30 80
Wyślij zapytanie

Powrót

bottom of page