Doradztwo i projekty wdrożeniowe LEAN

Nasze działania obejmują doradztwo i wsparcie w poniższych obszarach:

  • Analiza i diagnoza stanu obecnego oraz potencjału poprawy w oparciu o Lean Management (obszar produkcyjny /obszar usługowy/ obszar kompetencji miękkich).

  • Ciągłe doskonalenie organizacji w oparciu o wdrażanie narzędzi Lean. Projekty nakierowane na rozwiązanie konkretnych problemów organizacji z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania firmy.

  • Projekty pilotażowe w wybranych obszarach firmy np.: produkcja i utrzymanie ruchu, dział zapewnienia jakości, łańcuch dostaw/ dystrybucja, logistyka i magazyny, działy rozwoju produktu, technologii i inżynierii, administracja i biura.

  • Wsparcie w określeniu sposobów usprawnienia funkcjonowania firmy poprzez odpowiedni dobór szkoleń. Tworzenie strategii szkoleń i rocznych planów oraz wykształcenie przyszłych trenerów wewnętrznych (Train the Trainer).

  • Reorganizacja i projektowanie linii i gniazd produkcyjnych. Projektowanie może dotyczyć pojedynczych linii, procesów logistycznych jak i obejmować całą fabrykę.

  • Rachunek i zarządzanie kosztami. Wskaźniki i mierniki ekonomiczne w aspekcie zarządzania kosztami produkcyjnymi i usługowymi oraz analiza progu rentowności.

 

tel. 61 661 30 80

Powrót

© Copyright by Integra Consulting Poland 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Integra Consulting Poland jest zastrzeżonym znakiem towarowym chronionym przez prawo międzynarodowe. Wykorzystywanie, reprodukcja lub powielanie publikacji zamieszonych w niniejszym serwisie w całości lub jakichkolwiek fragmentach wymaga zgody firmy Integra Consulting Poland. Prowadzimy profesjonalne szkolenia menedżerskie, szkolenia dla firm i szkolenia handlowe w takich miastach jak Poznań, Katowice i Wrocław. Integra Consulting Poland to również doradztwo personalne i rekrutacja dla miasta Poznań.