top of page

Zarządzanie magazynem

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM - organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej

litex-promo-25-lat-logo.png

W zarządzaniu gospodarką magazynową, integralną częścią szeroko rozumianej strategii logistycznej przedsiębiorstwa stanowi technologia przechowywania i przemieszczania wyrobów gotowych, która może znacząco wpływać na poziom jej kosztów. Obecnie występujące systemy logistyczne przyjmują bardzo rozbudowane formy, składające się z różnorodnych podsystemów obejmujących zaopatrzenie, produkcję, transport, magazynowanie, zbyt oraz związki występujące między nimi, mające na celu zwiększenie stopnia zorganizowania całego systemu.

Za sprawą odpowiednio zaprojektowanego systemu logistycznego, możliwe jest zapewnienie przede wszystkim właściwego towaru, we właściwej ilości, we właściwym czasie, we właściwym miejscu, o właściwej jakości i po właściwych kosztach. Wdrożenie filozofii „Lean” w magazynie pozwala poprawić produktywność pracy tzn. skrócić czas wykonywania przez nich typowych czynności magazynowych, zredukować liczbę błędów kompletacji oraz lepiej zaplanować, zorganizować i zarządzać towarem w magazynie.

 

Poznaj praktyczne korzyści ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM:

  • Wzrost wydajności pracy magazynu i obniżenie poziomu zapasów

  • Opanowanie zasad funkcjonowania szczupłego systemu logistyki wewnętrznej

  • Zmniejszenie liczby nadgodzin

  • Projektowanie optymalnych „pętli mleczarza”

  • Umiejętność obliczania i projektowania supermarketów

  • Standaryzacja działań związanych z logistyką wewnętrzną fabryki

tel. 61 661 30 80
Wyślij zapytanie

Powrót

bottom of page